1. اطلاعیه
  2. همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
قابل توجه دانشجویان محترم، باتوجه به برگزاری نوزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت کلیه کلاسهای نوبت صبح در مجتمع قائم مقام فراهانی، روز سه شنبه مورخ 93/2/2 تعطیل می باشد. شایان ذکر است کلاس های نوبت عصر برگزار می گردد.
m1
m1
m1
m1
This windows massage was opened ONLY for massage.